ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

CH.71

23º 42' 03'' A • 37º 54' 68'' B

ΑΡΧΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Έναρξη συνεργασίας με τη ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

Έναρξη συνεργασίας με τη ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να απευθυνόμαστε σε Σας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ)…