ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

Στη Μαρίνα Αλίμου, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και η Ομάδα Διαχείρισης Ελλιμενισμού δίνουν καθημερινά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας για τις υπηρεσίες του ελλιμενισμού, παραμονής του σκάφους στον χώρο διαχείρισης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης.

Τηλέφωνο: 210 98 80000, Email: [email protected]

Στη Μαρίνα Αλίμου, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και η Ομάδα Διαχείρισης Ελλιμενισμού δίνουν καθημερινά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας για τις υπηρεσίες του ελλιμενισμού, παραμονής του σκάφους στον χώρο διαχείρισης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης.

Τηλέφωνο: 210 98 80000, Email: [email protected]

Αίτηση Ελλιμενισμού

Σύρετε το αρχείο σας εδώ ή κάντε κλικ για μεταφόρτωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Η πολιτική ακυρώσεων της εταιρείας μας επιτρέπει στους πελάτες να ακυρώσουν τις κρατήσεις τους σε περίπτωση σοβαρού λόγου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις στο άρθρο 7.3 κατά τη σύναψη της σύμβασης. Για την διευκόλυνση σας, ακολουθεί το εν λόγω άρθρο:

 7.3. Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει το Παρόν μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της νόμιμης επίδοσης της καταγγελίας προς την Εταιρεία και της ολοσχερούς εξόφλησης κάθε υφιστάμενης οφειλής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η καταγγελία ενεργεί για το μέλλον από την ημέρα περιέλευσης της σχετικής δήλωσης στην Εταιρεία. Υπό την επιφύλαξη της νομιμότητας της καταγγελίας, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή των υπολειπομένων προκαταβεβλημένων δικαιωμάτων ελλιμενισμού και υπηρεσιών εφόσον κοινοποιήσει την δήλωση καταγγελίας του στην Εταιρεία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τον κατάπλου. Εφόσον ο Πελάτης κοινοποιήσει την δήλωση καταγγελίας του στην Εταιρεία 3 ημέρες πριν τον κατάπλου, δικαιούται επιστροφή του ημίσεος των υπολειπομένων προκαταβεβλημένων δικαιωμάτων ελλιμενισμού και υπηρεσιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα προκαταβεβλημένα δικαιώματα ελλιμενισμού και υπηρεσιών καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα υπέρ της Εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την τήρηση των διαδικασιών.


 

Τραπεζικός λογαριασμός ελλιμενισμού

Λογαριασμός ALPHA BANK

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝ. Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 101002002317811
ΙΒΑΝ: GR6801401010101002002317811