ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

CH.71

23º 42' 03'' A • 37º 54' 68'' B

ΑΡΧΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

Υπολογισμός κόστους
Κόστος για σκάφος 5 – 5,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
11€ + ΦΠΑ213€+ ΦΠΑ2.428,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαραν | 5 – 5,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
19€ + ΦΠΑ373€+ ΦΠΑ4.249,35€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 6 – 6,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
12€ + ΦΠΑ232€+ ΦΠΑ2.644,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 6 – 6,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
21€ + ΦΠΑ406€+ ΦΠΑ4.628,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 7 – 7,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
14€ + ΦΠΑ271€+ ΦΠΑ3.089,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 7 – 7,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
25€ + ΦΠΑ474€+ ΦΠΑ5.406,45€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 8 – 8,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
18€ + ΦΠΑ355€+ ΦΠΑ4.047,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 8 – 8,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
32€ + ΦΠΑ621€+ ΦΠΑ7.082,25€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 9 – 9,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
20€ + ΦΠΑ400€+ ΦΠΑ4.560,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 9 – 9,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
35€ + ΦΠΑ700€+ ΦΠΑ7.980,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 10 – 10,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
23€ + ΦΠΑ452€+ ΦΠΑ5.152,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 10 – 10,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
40€ + ΦΠΑ791€+ ΦΠΑ9.017,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 11 – 11,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
29€ + ΦΠΑ574€+ ΦΠΑ6.543,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 11 – 11,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
51€ + ΦΠΑ1.005€+ ΦΠΑ11.451,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 12 – 12,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
31€ + ΦΠΑ619€+ ΦΠΑ7.056,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 12 – 12,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
54€ + ΦΠΑ1.083€+ ΦΠΑ12.349,05€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 13 – 13,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
34€ + ΦΠΑ677€+ ΦΠΑ7.717,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 13 – 13,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
60€ + ΦΠΑ1.185€+ ΦΠΑ13.506,15€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 14 – 14,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
36€ + ΦΠΑ723€+ ΦΠΑ8.242,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 14 – 14,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
63€ + ΦΠΑ1.265€+ ΦΠΑ14.423,85€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 15 – 15,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
38€ + ΦΠΑ761€+ ΦΠΑ8.675,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 15 – 15,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
67€ + ΦΠΑ1.332€+ ΦΠΑ15.181,95€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 16 – 16,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
41€ + ΦΠΑ826€+ ΦΠΑ9.416,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 16 – 16,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
72€ + ΦΠΑ1.446€+ ΦΠΑ16.478,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 17 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
45€ + ΦΠΑ891€+ ΦΠΑ10.157,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 17 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
79€ + ΦΠΑ1.559€+ ΦΠΑ17.775,45€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 18 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
49€ + ΦΠΑ975€+ ΦΠΑ11.115,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 18 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
86€ + ΦΠΑ1.706€+ ΦΠΑ19.451,25€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 19 – 19,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
51€ + ΦΠΑ1.013€+ ΦΠΑ11.548,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 19 – 19,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
89€ + ΦΠΑ1.773€+ ΦΠΑ20.209,35€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 20 – 20,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
53€ + ΦΠΑ1.065€+ ΦΠΑ12.141,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 20 – 20,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
93€ + ΦΠΑ1.864€+ ΦΠΑ21.246,75€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 21 – 21,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
56€ + ΦΠΑ1.130€+ ΦΠΑ12.882,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 21 – 21,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
98€ + ΦΠΑ1.978€+ ΦΠΑ22.543,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 22 – 22,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
58€ + ΦΠΑ1.162€+ ΦΠΑ13.246,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 22 – 22,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
102€ + ΦΠΑ2.034€+ ΦΠΑ23.181,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 23 – 23,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
61€ + ΦΠΑ1.226€+ ΦΠΑ13.976,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 23 – 23,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
107€ + ΦΠΑ2.146€+ ΦΠΑ24.458,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 24 – 24,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
63€ + ΦΠΑ1.259€+ ΦΠΑ14.352,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 24 – 24,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
110€ + ΦΠΑ2.203€+ ΦΠΑ25.117,05€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 25 – 25,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
67€ + ΦΠΑ1.336€+ ΦΠΑ15.230,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 25 – 25,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
117€ + ΦΠΑ2.338€+ ΦΠΑ26.653,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 26 – 26,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
70€ + ΦΠΑ1.401€+ ΦΠΑ15.971,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 26 – 26,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
123€ + ΦΠΑ2.452€+ ΦΠΑ27.949,95€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 27 – 27,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
72€ + ΦΠΑ1.446€+ ΦΠΑ16.484,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 27 – 27,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
126€ + ΦΠΑ2.531€+ ΦΠΑ28.847,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 28 – 28,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
74€ + ΦΠΑ1.485€+ ΦΠΑ16.929,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 28 – 28,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
130€ + ΦΠΑ2.599€+ ΦΠΑ29.625,75€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 29 – 29,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
77€ + ΦΠΑ1.543€+ ΦΠΑ17.590,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 29 – 29,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
135€ + ΦΠΑ2.700€+ ΦΠΑ30.782,85€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 30 – 30,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
79€ + ΦΠΑ1.588€+ ΦΠΑ18.103,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 30 – 30,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
138€ + ΦΠΑ2.779€+ ΦΠΑ31.680,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 31 – 31,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
81€ + ΦΠΑ1.626€+ ΦΠΑ18.536,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 31 – 31,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
142€ + ΦΠΑ2.846€+ ΦΠΑ32.438,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 32 – 32,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
84€ + ΦΠΑ1.678€+ ΦΠΑ19.129,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 32 – 32,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
147€ + ΦΠΑ2.937€+ ΦΠΑ33.476,10€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 33 – 33,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
86€ + ΦΠΑ1.717€+ ΦΠΑ19.573,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 33 – 33,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
151€ + ΦΠΑ3.005€+ ΦΠΑ34.254,15€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 34 – 34,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
88€ + ΦΠΑ1.762€+ ΦΠΑ20.086,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 34 – 34,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
154€ + ΦΠΑ3.084€+ ΦΠΑ35.151,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 35 – 35,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
90€ + ΦΠΑ1.794€+ ΦΠΑ20.451,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 35 – 35,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
158€ + ΦΠΑ3.140€+ ΦΠΑ35.790,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 36 – 36,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
92€ + ΦΠΑ1.846€+ ΦΠΑ21.044,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 36 – 36,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
161€ + ΦΠΑ3.231€+ ΦΠΑ36.827,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 37 – 37,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
94€ + ΦΠΑ1.884€+ ΦΠΑ21.477,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 37 – 37,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
165€ + ΦΠΑ3.297€+ ΦΠΑ37.585,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 38 – 38,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
96€ + ΦΠΑ1.930€+ ΦΠΑ22.002,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 38 – 38,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
168€ + ΦΠΑ3.378€+ ΦΠΑ38.503,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 39 – 39,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
100€ + ΦΠΑ1.994€+ ΦΠΑ22.731,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 39 – 39,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
175€ + ΦΠΑ3.490€+ ΦΠΑ39.780,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 40 – 40,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
103€ + ΦΠΑ2.059€+ ΦΠΑ23.472,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 40 – 40,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
180€ + ΦΠΑ3.603€+ ΦΠΑ41.077,05€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 41 – 41,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
105€ + ΦΠΑ2.105€+ ΦΠΑ23.997,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 41 – 41,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
184€ + ΦΠΑ3.684€+ ΦΠΑ41.994,75€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 42 – 42,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
108€ + ΦΠΑ2.162€+ ΦΠΑ24.646,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 42 – 42,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
189€ + ΦΠΑ3.784€+ ΦΠΑ43.131,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 43 – 43,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
111€ + ΦΠΑ2.220€+ ΦΠΑ25.308,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 43 – 43,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
194€ + ΦΠΑ3.885€+ ΦΠΑ44.289,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 44 – 44,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
114€ + ΦΠΑ2.271€+ ΦΠΑ25.889,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 44 – 44,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
200€ + ΦΠΑ3.974€+ ΦΠΑ45.306,45€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 45 – 45,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
115€ + ΦΠΑ2.307€+ ΦΠΑ26.299,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 45 – 45,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
201€ + ΦΠΑ4.037€+ ΦΠΑ46.024,65€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 5 – 5,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
11€ + ΦΠΑ213€+ ΦΠΑ2.300,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 5 – 5,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
19,25€ + ΦΠΑ372,75€+ ΦΠΑ4.025,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 6 – 6,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
12€ + ΦΠΑ232€+ ΦΠΑ2.505,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 6 – 6,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
21,00€ + ΦΠΑ406,00€+ ΦΠΑ4.384,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 7 – 7,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
14€ + ΦΠΑ271€+ ΦΠΑ2.926,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 7 – 7,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
24,50€ + ΦΠΑ474,25€+ ΦΠΑ5.121,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 8 – 8,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
18€ + ΦΠΑ355€+ ΦΠΑ3.834,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 8 – 8,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
31,50€ + ΦΠΑ621,25€+ ΦΠΑ6.709,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 9 – 9,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
20€ + ΦΠΑ400€+ ΦΠΑ4.320,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 9 – 9,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
35,00€ + ΦΠΑ700,00€+ ΦΠΑ7.560,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 10 – 10,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
23€ + ΦΠΑ452€+ ΦΠΑ4.881,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 10 – 10,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
40,25€ + ΦΠΑ791,00€+ ΦΠΑ8.542,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 11 – 11,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
23€ + ΦΠΑ460€+ ΦΠΑ4.968,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 11 – 11,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
40,25€ + ΦΠΑ805,00€+ ΦΠΑ8.694,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 12 – 12,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
24€ + ΦΠΑ470€+ ΦΠΑ5.076,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 12 – 12,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
42,00€ + ΦΠΑ822,50€+ ΦΠΑ8.883,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 13 – 13,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
24€ + ΦΠΑ474€+ ΦΠΑ5.119,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 13 – 13,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
42,00€ + ΦΠΑ829,50€+ ΦΠΑ8.958,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 14 – 14,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
25€ + ΦΠΑ506€+ ΦΠΑ5.464,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 14 – 14,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
43,75€ + ΦΠΑ885,50€+ ΦΠΑ9.563,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 15 – 15,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
27€ + ΦΠΑ533€+ ΦΠΑ5.756,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 15 – 15,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
47,25€ + ΦΠΑ932,75€+ ΦΠΑ10.073,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 16 – 16,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
29€ + ΦΠΑ578€+ ΦΠΑ6.242,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 16 – 16,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
50,75€ + ΦΠΑ1.011,50€+ ΦΠΑ10.924,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 17 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
31€ + ΦΠΑ623€+ ΦΠΑ6.728,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 17 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
54,25€ + ΦΠΑ1.090,25€+ ΦΠΑ11.774,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 18 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
34€ + ΦΠΑ682€+ ΦΠΑ7.365,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 18 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
59,50€ + ΦΠΑ1.193,50€+ ΦΠΑ12.889,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 19 – 19,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
35€ + ΦΠΑ709€+ ΦΠΑ7.657,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 19 – 19,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
61,25€ + ΦΠΑ1.240,75€+ ΦΠΑ13.400,10€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 20 – 20,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
37€ + ΦΠΑ745€+ ΦΠΑ8.046,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 20 – 20,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
64,75€ + ΦΠΑ1.303,75€+ ΦΠΑ14.080,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 21 – 21,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
40€ + ΦΠΑ791€+ ΦΠΑ8.542,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 21 – 21,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
70,00€ + ΦΠΑ1.384,25€+ ΦΠΑ14.949,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 22 – 22,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
41€ + ΦΠΑ813€+ ΦΠΑ8.780,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 22 – 22,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
71,75€ + ΦΠΑ1.422,75€+ ΦΠΑ15.365,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 23 – 23,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
43€ + ΦΠΑ858€+ ΦΠΑ9.266,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 23 – 23,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
75,25€ + ΦΠΑ1.501,50€+ ΦΠΑ16.216,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 24 – 24,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
44€ + ΦΠΑ881€+ ΦΠΑ9.514,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 24 – 24,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
77,00€ + ΦΠΑ1.541,75€+ ΦΠΑ16.650,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 25 – 25,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
47€ + ΦΠΑ935€+ ΦΠΑ10.098,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 25 – 25,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
82,25€ + ΦΠΑ1.636,25€+ ΦΠΑ17.671,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 26 – 26,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
49€ + ΦΠΑ980€+ ΦΠΑ10.584,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 26 – 26,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
85,75€ + ΦΠΑ1.715,00€+ ΦΠΑ18.522,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 27 – 27,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
51€ + ΦΠΑ1.012€+ ΦΠΑ10.929,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 27 – 27,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
89,25€ + ΦΠΑ1.771,00€+ ΦΠΑ19.126,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 28 – 28,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
52€ + ΦΠΑ1.039€+ ΦΠΑ11.221,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 28 – 28,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
91,00€ + ΦΠΑ1.818,25€+ ΦΠΑ19.637,10€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 29 – 29,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
54€ + ΦΠΑ1.080€+ ΦΠΑ11.664,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 29 – 29,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
94,50€ + ΦΠΑ1.890,00€+ ΦΠΑ20.412,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 30 – 30,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
56€ + ΦΠΑ1.111€+ ΦΠΑ11.998,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 30 – 30,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
98,00€ + ΦΠΑ1.944,25€+ ΦΠΑ20.997,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 31 – 31,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
81€ + ΦΠΑ1.626€+ ΦΠΑ17.560,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 31 – 31,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
141,75€ + ΦΠΑ2.845,50€+ ΦΠΑ30.731,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 32 – 32,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
84€ + ΦΠΑ1.678€+ ΦΠΑ18.122,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 32 – 32,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
147,00€ + ΦΠΑ2.936,50€+ ΦΠΑ31.714,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 33 – 33,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
86€ + ΦΠΑ1.717€+ ΦΠΑ18.543,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 33 – 33,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
150,50€ + ΦΠΑ3.004,75€+ ΦΠΑ32.451,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 34 – 34,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
88€ + ΦΠΑ1.762€+ ΦΠΑ19.029,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 34 – 34,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
154,00€ + ΦΠΑ3.083,50€+ ΦΠΑ33.301,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 35 – 35,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
90€ + ΦΠΑ1.794€+ ΦΠΑ19.375,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 35 – 35,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
157,50€ + ΦΠΑ3.139,50€+ ΦΠΑ33.906,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 36 – 36,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
92€ + ΦΠΑ1.846€+ ΦΠΑ19.936,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 36 – 36,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
161,00€ + ΦΠΑ3.230,50€+ ΦΠΑ34.889,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 37 – 37,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
94€ + ΦΠΑ1.884€+ ΦΠΑ20.347,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 37 – 37,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
164,50€ + ΦΠΑ3.297,00€+ ΦΠΑ35.607,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 38 – 38,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
96€ + ΦΠΑ1.930€+ ΦΠΑ20.844,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 38 – 38,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
168,00€ + ΦΠΑ3.377,50€+ ΦΠΑ36.477,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 39 – 39,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
100€ + ΦΠΑ1.994€+ ΦΠΑ21.535,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 39 – 39,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
175,00€ + ΦΠΑ3.489,50€+ ΦΠΑ37.686,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 40 – 40,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
103€ + ΦΠΑ2.059€+ ΦΠΑ22.237,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 40 – 40,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
180,25€ + ΦΠΑ3.603,25€+ ΦΠΑ38.915,10€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 41 – 41,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
105€ + ΦΠΑ2.105€+ ΦΠΑ22.734,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 41 – 41,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
183,75€ + ΦΠΑ3.683,75€+ ΦΠΑ39.784,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 42 – 42,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
108€ + ΦΠΑ2.162€+ ΦΠΑ23.349,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 42 – 42,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
189,00€ + ΦΠΑ3.783,50€+ ΦΠΑ40.861,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 43 – 43,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
111€ + ΦΠΑ2.220€+ ΦΠΑ23.976,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 43 – 43,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
194,25€ + ΦΠΑ3.885,00€+ ΦΠΑ41.958,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 44 – 44,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
114€ + ΦΠΑ2.271€+ ΦΠΑ24.526,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 44 – 44,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
199,50€ + ΦΠΑ3.974,25€+ ΦΠΑ42.921,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 45 – 45,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
115€ + ΦΠΑ2.307€+ ΦΠΑ24.915,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 45 – 45,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
201,25€ + ΦΠΑ4.037,25€+ ΦΠΑ43.602,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

 • Η παραμονή στον χερσαίο χώρο της Νέας Μαρίνας Αλίμου έχει προσαύξηση 25% στα τέλη ελλιμενισμού στην ξηρά για τα ιδιωτικά σκάφη
 • Η παραμονή στον χερσαίο χώρο της Νέας Μαρίνας Αλίμου έχει προσαύξηση 25% στα τέλη ελλιμενισμού στην ξηρά για τα επαγγελματικά σκάφη μόνο μετά την παρέλευση 15 ημερών
 • Τα σκάφη τύπου Καταμαράν επιβαρύνονται με προσαύξηση 75% στα κόστη ελλιμενισμού
 • Για τα ετήσια τέλη, εκτός της έκπτωσης 10% παρέχεται και η δυνατότητα πληρωμής σε έως 12 δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας
 • Στα ιδιωτικά σκάφη παρέχεται έκπτωση 5% σε περίπτωση προκαταβολής των ετήσιων τελών  ελλιμενισμού, με δυνατότητα εξόφλησης σε έως 12 δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας

KANONEΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

 • Ο καπετάνιος του σκάφους υποχρεούται να ενημερώνει πριν την άφιξη του για την τυχόν διαθεσιμότητα θέσης με τους εξής τρόπους:
  α) τηλεφωνικώς: 210 9880003210 9880000
  β) e‐mail: [email protected]
  Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον Τουριστικό Λιμένα χωρίς την σχετική άδεια από το
  γραφείο κίνησης της Μαρίνας.
 • Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες σκαφών (εκπρόσωποι εταιρειών ή εξουσιοδοτούμενοι) να προσέρχονται, εντός 1 ώρας από τον ελλιμενισμό τους, στο γραφείο της μαρίνας για να δηλώσουν εγγράφως την άφιξη τους και να προσκομίσουν τα ανανεωμένα έγγραφα (όπου ήδη υπάρχει παλαιότερη εγγραφή) ή να κάνουν αίτηση ελλιμενισμού με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (σε κάθε νέα άφιξη).
 • Οι παροχές ηλεκτροδότησης και ύδρευσης θα παρέχονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο κίνησης. Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης προϋπόθεση είναι η καταβολή εγγύησης η οποία επιστρέφεται με την διακοπή παροχής. Κατά τη σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού, ο πελάτης ενημερώνεται για την ισχύ της παροχής του και οφείλει να μην την υπερβαίνει. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στα δίκτυα παροχών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και η λήψη της υπηρεσίας ρεύματος ή νερού από πηγή λήψης άλλου σκάφους. Οι παραβάτες θα υφίστανται κυρώσεις σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό τουριστικών λιμένων, τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Μαρίνας Αλίμου και τη σχετική νομοθεσία.
 • Οι κωδικοί WI‐FI δίνονται κατόπιν επικοινωνίας με το γραφείο της μαρίνας.
 • Ο πελάτης υποχρεούται κατά τον απόπλου του σκάφους του να ενημερώνει την Μαρίνα για το χρόνο απουσίας του από αυτή.

ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ

 • Έως 8,00μ: 50€
 • Από 8,01μ έως 15,00μ: 100€
 • Από 15,01μ και άνω: 150€
 • Εγγύησης ξηράς: 100€

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εγγύηση σύνδεσης Ηλεκτρικού ρεύματος: 100€
 • Πάγιο Ηλεκτρικού ρεύματος: 20€/μήνα
 • Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος: 0,20€/kwh
 • Παροχή Ύδατος: 5€/μ3
 • Πάγιο παροχής Ύδατος
  • για σκάφη έως 15μ: 7€/μήνα
  • για σκάφη από 15,01μ εώς 30μ: 15€/μήνα
  • για σκάφη από 30,01μ και άνω: 30€/μήνα
i

Τιμοκατάλογος

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ

Οι ανωτέρω τιμές Ανέλκυσης – Καθέλκυσης και Λοιπών Παροχών επιβαρύνονται με ΦΠΑ