ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

Κόστος ελλιμενισμού
 • Η παραμονή στον χερσαίο χώρο της Νέας Μαρίνας Αλίμου έχει προσαύξηση 25% στα τέλη ελλιμενισμού για τα μόνιμα σκάφη μόνο μετά την παρέλευση 30 ημερών
 • Η παραμονή στον χερσαίο χώρο της Νέας Μαρίνας Αλίμου έχει προσαύξηση 25% στα τέλη ελλιμενισμού για τα διερχόμενα σκάφη από την πρώτη ημέρα
 • Χρεώσεις Βάρκας – Ασφάλειας – Λήψης απορριμμάτων 1€* των τετραγωνικών μέτρων των σκαφών (προαιρετικά)

KANONEΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

 • Ο καπετάνιος του σκάφους υποχρεούται να ενημερώνει πριν την άφιξη του για την τυχόν διαθεσιμότητα θέσης με τους εξής τρόπους:
  α) τηλεφωνικώς στο 210 9880000
  β) e‐mail: [email protected]
  Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον Τουριστικό Λιμένα χωρίς την σχετική άδεια από το γραφείο κίνησης της Μαρίνας.
 • Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες σκαφών (εκπρόσωποι εταιρειών ή εξουσιοδοτούμενοι) να προσέρχονται, εντός 1 ώρας από τον ελλιμενισμό τους, στο γραφείο της μαρίνας για να δηλώσουν εγγράφως την άφιξη τους και να προσκομίσουν τα ανανεωμένα έγγραφα (όπου ήδη υπάρχει παλαιότερη εγγραφή) ή να κάνουν αίτηση ελλιμενισμού με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (σε κάθε νέα άφιξη).
 • Οι παροχές ηλεκτροδότησης και ύδρευσης θα παρέχονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο κίνησης. Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης προϋπόθεση είναι η καταβολή εγγύησης η οποία επιστρέφεται με την διακοπή παροχής. Κατά τη σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού, ο πελάτης ενημερώνεται για την ισχύ της παροχής του και οφείλει να μην την υπερβαίνει. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στα δίκτυα παροχών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και η λήψη της υπηρεσίας ρεύματος ή νερού από πηγή λήψης άλλου σκάφους. Οι παραβάτες θα υφίστανται κυρώσεις σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό τουριστικών λιμένων, τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Μαρίνας Αλίμου και τη σχετική νομοθεσία.
 • Οι κωδικοί WI‐FI δίνονται κατόπιν επικοινωνίας με το γραφείο της μαρίνας.
 • Ο πελάτης υποχρεούται κατά τον απόπλου του σκάφους του να ενημερώνει την Μαρίνα για το χρόνο απουσίας του από αυτή.

ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ

 • Έως 15μ: 100€

 • Από 15,01μ και άνω: 150€

 • Χρέωση συλλογής αποβλήτων: 50€

 • Χρέωση χρήσης γερανού βάσει τιμοκαταλόγου των εταιρειών i) Καββάς, ii) Καλαύριας

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εγγύηση σύνδεσης Ηλεκτρικού ρεύματος μόνιμων σκαφών: 100€
 • Εγγύηση σύνδεσης Ηλεκτρικού ρεύματος διερχόμενων σκαφών: 50€
 • Πάγιο Ηλεκτρικού ρεύματος: 29€ /μήνα
 • Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος: 0,40€ /kwh
 • Παροχή Ύδατος: 8€/m3
 • Πάγιο παροχής Ύδατος
  • για σκάφη έως 15μ: 8€/μήνα
  • για σκάφη από 15,01μ εώς 30μ: 17€/μήνα
  • για σκάφη από 30,01μ και άνω: 35€/μήνα
 • Πάγιο Υδατος: 8 €
i

Τιμοκατάλογος

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ

Οι ανωτέρω τιμές Ανέλκυσης – Καθέλκυσης και Λοιπών Παροχών επιβαρύνονται με ΦΠΑ