ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

CH.71

23º 42' 03'' A • 37º 54' 68'' B

ΑΡΧΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

Υπολογισμός κόστους
Κόστος για σκάφος 5 – 5,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
11€ + ΦΠΑ 213€+ ΦΠΑ 2.428,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαραν | 5 – 5,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
19€ + ΦΠΑ 373€+ ΦΠΑ 4.249,35€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 6 – 6,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
12€ + ΦΠΑ 232€+ ΦΠΑ 2.644,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 6 – 6,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
21€ + ΦΠΑ 406€+ ΦΠΑ 4.628,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 7 – 7,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
14€ + ΦΠΑ 271€+ ΦΠΑ 3.089,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 7 – 7,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
25€ + ΦΠΑ 474€+ ΦΠΑ 5.406,45€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 8 – 8,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
18€ + ΦΠΑ 355€+ ΦΠΑ 4.047,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 8 – 8,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
32€ + ΦΠΑ 621€+ ΦΠΑ 7.082,25€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 9 – 9,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
20€ + ΦΠΑ 400€+ ΦΠΑ 4.560,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 9 – 9,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
35€ + ΦΠΑ 700€+ ΦΠΑ 7.980,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 10 – 10,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
23€ + ΦΠΑ 452€+ ΦΠΑ 5.152,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 10 – 10,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
40€ + ΦΠΑ 791€+ ΦΠΑ 9.017,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 11 – 11,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
29€ + ΦΠΑ 574€+ ΦΠΑ 6.543,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 11 – 11,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
51€ + ΦΠΑ 1.005€+ ΦΠΑ 11.451,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 12 – 12,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
31€ + ΦΠΑ 619€+ ΦΠΑ 7.056,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 12 – 12,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
54€ + ΦΠΑ 1.083€+ ΦΠΑ 12.349,05€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 13 – 13,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
34€ + ΦΠΑ 677€+ ΦΠΑ 7.717,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 13 – 13,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
60€ + ΦΠΑ 1.185€+ ΦΠΑ 13.506,15€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 14 – 14,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
36€ + ΦΠΑ 723€+ ΦΠΑ 8.242,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 14 – 14,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
63€ + ΦΠΑ 1.265€+ ΦΠΑ 14.423,85€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 15 – 15,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
38€ + ΦΠΑ 761€+ ΦΠΑ 8.675,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 15 – 15,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
67€ + ΦΠΑ 1.332€+ ΦΠΑ 15.181,95€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 16 – 16,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
41€ + ΦΠΑ 826€+ ΦΠΑ 9.416,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 16 – 16,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
72€ + ΦΠΑ 1.446€+ ΦΠΑ 16.478,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 17 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
45€ + ΦΠΑ 891€+ ΦΠΑ 10.157,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 17 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
79€ + ΦΠΑ 1.559€+ ΦΠΑ 17.775,45€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 18 – 18,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
49€ + ΦΠΑ 975€+ ΦΠΑ 11.115,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 18 – 18,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
86€ + ΦΠΑ 1.706€+ ΦΠΑ 19.451,25€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 19 – 19,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
51€ + ΦΠΑ 1.013€+ ΦΠΑ 11.548,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 19 – 19,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
89€ + ΦΠΑ 1.773€+ ΦΠΑ 20.209,35€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 20 – 20,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
53€ + ΦΠΑ 1.065€+ ΦΠΑ 12.141,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 20 – 20,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
93€ + ΦΠΑ 1.864€+ ΦΠΑ 21.246,75€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 21 – 21,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
56€ + ΦΠΑ 1.130€+ ΦΠΑ 12.882,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 21 – 21,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
98€ + ΦΠΑ 1.978€+ ΦΠΑ 22.543,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 22 – 22,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
58€ + ΦΠΑ 1.162€+ ΦΠΑ 13.246,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 22 – 22,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
102€ + ΦΠΑ 2.034€+ ΦΠΑ 23.181,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 23 – 23,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
61€ + ΦΠΑ 1.226€+ ΦΠΑ 13.976,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 23 – 23,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
107€ + ΦΠΑ 2.146€+ ΦΠΑ 24.458,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 24 – 24,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
63€ + ΦΠΑ 1.259€+ ΦΠΑ 14.352,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 24 – 24,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
110€ + ΦΠΑ 2.203€+ ΦΠΑ 25.117,05€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 25 – 25,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
67€ + ΦΠΑ 1.336€+ ΦΠΑ 15.230,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 25 – 25,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
117€ + ΦΠΑ 2.338€+ ΦΠΑ 26.653,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 26 – 26,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
70€ + ΦΠΑ 1.401€+ ΦΠΑ 15.971,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 26 – 26,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
123€ + ΦΠΑ 2.452€+ ΦΠΑ 27.949,95€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 27 – 27,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
72€ + ΦΠΑ 1.446€+ ΦΠΑ 16.484,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 27 – 27,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
126€ + ΦΠΑ 2.531€+ ΦΠΑ 28.847,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 28 – 28,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
74€ + ΦΠΑ 1.485€+ ΦΠΑ 16.929,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 28 – 28,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
130€ + ΦΠΑ 2.599€+ ΦΠΑ 29.625,75€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 29 – 29,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
77€ + ΦΠΑ 1.543€+ ΦΠΑ 17.590,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 29 – 29,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
135€ + ΦΠΑ 2.700€+ ΦΠΑ 30.782,85€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 30 – 30,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
79€ + ΦΠΑ 1.588€+ ΦΠΑ 18.103,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 30 – 30,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
138€ + ΦΠΑ 2.779€+ ΦΠΑ 31.680,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 31 – 31,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
81€ + ΦΠΑ 1.626€+ ΦΠΑ 18.536,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 31 – 31,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
142€ + ΦΠΑ 2.846€+ ΦΠΑ 32.438,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 32 – 32,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
84€ + ΦΠΑ 1.678€+ ΦΠΑ 19.129,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 32 – 32,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
147€ + ΦΠΑ 2.937€+ ΦΠΑ 33.476,10€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 33 – 33,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
86€ + ΦΠΑ 1.717€+ ΦΠΑ 19.573,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 33 – 33,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
151€ + ΦΠΑ 3.005€+ ΦΠΑ 34.254,15€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 34 – 34,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
88€ + ΦΠΑ 1.762€+ ΦΠΑ 20.086,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 34 – 34,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
154€ + ΦΠΑ 3.084€+ ΦΠΑ 35.151,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 35 – 35,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
90€ + ΦΠΑ 1.794€+ ΦΠΑ 20.451,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 35 – 35,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
158€ + ΦΠΑ 3.140€+ ΦΠΑ 35.790,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 36 – 36,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
92€ + ΦΠΑ 1.846€+ ΦΠΑ 21.044,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 36 – 36,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
161€ + ΦΠΑ 3.231€+ ΦΠΑ 36.827,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 37 – 37,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
94€ + ΦΠΑ 1.884€+ ΦΠΑ 21.477,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 37 – 37,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
165€ + ΦΠΑ 3.297€+ ΦΠΑ 37.585,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 38 – 38,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
96€ + ΦΠΑ 1.930€+ ΦΠΑ 22.002,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 38 – 38,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
168€ + ΦΠΑ 3.378€+ ΦΠΑ 38.503,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 39 – 39,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
100€ + ΦΠΑ 1.994€+ ΦΠΑ 22.731,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 39 – 39,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
175€ + ΦΠΑ 3.490€+ ΦΠΑ 39.780,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 40 – 40,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
103€ + ΦΠΑ 2.059€+ ΦΠΑ 23.472,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 40 – 40,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
180€ + ΦΠΑ 3.603€+ ΦΠΑ 41.077,05€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 41 – 41,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
105€ + ΦΠΑ 2.105€+ ΦΠΑ 23.997,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 41 – 41,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
184€ + ΦΠΑ 3.684€+ ΦΠΑ 41.994,75€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 42 – 42,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
108€ + ΦΠΑ 2.162€+ ΦΠΑ 24.646,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 42 – 42,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
189€ + ΦΠΑ 3.784€+ ΦΠΑ 43.131,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 43 – 43,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
111€ + ΦΠΑ 2.220€+ ΦΠΑ 25.308,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 43 – 43,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
194€ + ΦΠΑ 3.885€+ ΦΠΑ 44.289,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 44 – 44,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
114€ + ΦΠΑ 2.271€+ ΦΠΑ 25.889,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 44 – 44,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
200€ + ΦΠΑ 3.974€+ ΦΠΑ 45.306,45€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 45 – 45,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
115€ + ΦΠΑ 2.307€+ ΦΠΑ 26.299,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 45 – 45,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
201€ + ΦΠΑ 4.037€+ ΦΠΑ 46.024,65€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 5% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 5 – 5,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
11€ + ΦΠΑ 213€+ ΦΠΑ 2.300,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 5 – 5,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
19,25€ + ΦΠΑ 372,75€+ ΦΠΑ 4.025,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 6 – 6,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
12€ + ΦΠΑ 232€+ ΦΠΑ 2.505,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 6 – 6,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
21,00€ + ΦΠΑ 406,00€+ ΦΠΑ 4.384,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 7 – 7,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
14€ + ΦΠΑ 271€+ ΦΠΑ 2.926,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 7 – 7,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
24,50€ + ΦΠΑ 474,25€+ ΦΠΑ 5.121,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 8 – 8,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
18€ + ΦΠΑ 355€+ ΦΠΑ 3.834,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 8 – 8,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
31,50€ + ΦΠΑ 621,25€+ ΦΠΑ 6.709,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 9 – 9,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
20€ + ΦΠΑ 400€+ ΦΠΑ 4.320,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 9 – 9,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
35,00€ + ΦΠΑ 700,00€+ ΦΠΑ 7.560,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 10 – 10,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
23€ + ΦΠΑ 452€+ ΦΠΑ 4.881,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 10 – 10,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
40,25€ + ΦΠΑ 791,00€+ ΦΠΑ 8.542,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 11 – 11,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
23€ + ΦΠΑ 460€+ ΦΠΑ 4.968,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 11 – 11,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
40,25€ + ΦΠΑ 805,00€+ ΦΠΑ 8.694,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 12 – 12,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
24€ + ΦΠΑ 470€+ ΦΠΑ 5.076,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 12 – 12,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
42,00€ + ΦΠΑ 822,50€+ ΦΠΑ 8.883,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 13 – 13,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
24€ + ΦΠΑ 474€+ ΦΠΑ 5.119,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 13 – 13,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
42,00€ + ΦΠΑ 829,50€+ ΦΠΑ 8.958,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 14 – 14,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
25€ + ΦΠΑ 506€+ ΦΠΑ 5.464,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 14 – 14,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
43,75€ + ΦΠΑ 885,50€+ ΦΠΑ 9.563,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 15 – 15,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
27€ + ΦΠΑ 533€+ ΦΠΑ 5.756,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 15 – 15,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
47,25€ + ΦΠΑ 932,75€+ ΦΠΑ 10.073,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 16 – 16,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
29€ + ΦΠΑ 578€+ ΦΠΑ 6.242,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 16 – 16,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
50,75€ + ΦΠΑ 1.011,50€+ ΦΠΑ 10.924,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 17 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
31€ + ΦΠΑ 623€+ ΦΠΑ 6.728,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 17 – 17,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
54,25€ + ΦΠΑ 1.090,25€+ ΦΠΑ 11.774,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 18 – 18,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
34€ + ΦΠΑ 682€+ ΦΠΑ 7.365,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 18 – 18,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
59,50€ + ΦΠΑ 1.193,50€+ ΦΠΑ 12.889,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 19 – 19,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
35€ + ΦΠΑ 709€+ ΦΠΑ 7.657,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 19 – 19,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
61,25€ + ΦΠΑ 1.240,75€+ ΦΠΑ 13.400,10€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 20 – 20,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
37€ + ΦΠΑ 745€+ ΦΠΑ 8.046,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 20 – 20,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
64,75€ + ΦΠΑ 1.303,75€+ ΦΠΑ 14.080,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 21 – 21,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
40€ + ΦΠΑ 791€+ ΦΠΑ 8.542,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 21 – 21,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
70,00€ + ΦΠΑ 1.384,25€+ ΦΠΑ 14.949,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 22 – 22,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
41€ + ΦΠΑ 813€+ ΦΠΑ 8.780,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 22 – 22,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
71,75€ + ΦΠΑ 1.422,75€+ ΦΠΑ 15.365,70€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 23 – 23,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
43€ + ΦΠΑ 858€+ ΦΠΑ 9.266,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 23 – 23,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
75,25€ + ΦΠΑ 1.501,50€+ ΦΠΑ 16.216,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 24 – 24,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
44€ + ΦΠΑ 881€+ ΦΠΑ 9.514,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 24 – 24,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
77,00€ + ΦΠΑ 1.541,75€+ ΦΠΑ 16.650,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 25 – 25,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
47€ + ΦΠΑ 935€+ ΦΠΑ 10.098,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 25 – 25,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
82,25€ + ΦΠΑ 1.636,25€+ ΦΠΑ 17.671,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 26 – 26,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
49€ + ΦΠΑ 980€+ ΦΠΑ 10.584,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 26 – 26,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
85,75€ + ΦΠΑ 1.715,00€+ ΦΠΑ 18.522,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 27 – 27,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
51€ + ΦΠΑ 1.012€+ ΦΠΑ 10.929,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 27 – 27,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
89,25€ + ΦΠΑ 1.771,00€+ ΦΠΑ 19.126,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 28 – 28,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
52€ + ΦΠΑ 1.039€+ ΦΠΑ 11.221,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 28 – 28,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
91,00€ + ΦΠΑ 1.818,25€+ ΦΠΑ 19.637,10€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 29 – 29,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
54€ + ΦΠΑ 1.080€+ ΦΠΑ 11.664,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 29 – 29,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
94,50€ + ΦΠΑ 1.890,00€+ ΦΠΑ 20.412,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 30 – 30,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
56€ + ΦΠΑ 1.111€+ ΦΠΑ 11.998,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 30 – 30,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
98,00€ + ΦΠΑ 1.944,25€+ ΦΠΑ 20.997,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 31 – 31,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
81€ + ΦΠΑ 1.626€+ ΦΠΑ 17.560,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 31 – 31,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
141,75€ + ΦΠΑ 2.845,50€+ ΦΠΑ 30.731,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 32 – 32,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
84€ + ΦΠΑ 1.678€+ ΦΠΑ 18.122,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 32 – 32,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
147,00€ + ΦΠΑ 2.936,50€+ ΦΠΑ 31.714,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 33 – 33,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
86€ + ΦΠΑ 1.717€+ ΦΠΑ 18.543,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 33 – 33,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
150,50€ + ΦΠΑ 3.004,75€+ ΦΠΑ 32.451,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 34 – 34,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
88€ + ΦΠΑ 1.762€+ ΦΠΑ 19.029,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 34 – 34,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
154,00€ + ΦΠΑ 3.083,50€+ ΦΠΑ 33.301,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 35 – 35,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
90€ + ΦΠΑ 1.794€+ ΦΠΑ 19.375,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 35 – 35,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
157,50€ + ΦΠΑ 3.139,50€+ ΦΠΑ 33.906,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 36 – 36,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
92€ + ΦΠΑ 1.846€+ ΦΠΑ 19.936,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 36 – 36,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
161,00€ + ΦΠΑ 3.230,50€+ ΦΠΑ 34.889,40€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 37 – 37,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
94€ + ΦΠΑ 1.884€+ ΦΠΑ 20.347,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 37 – 37,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
164,50€ + ΦΠΑ 3.297,00€+ ΦΠΑ 35.607,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 38 – 38,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
96€ + ΦΠΑ 1.930€+ ΦΠΑ 20.844,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 38 – 38,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
168,00€ + ΦΠΑ 3.377,50€+ ΦΠΑ 36.477,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 39 – 39,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
100€ + ΦΠΑ 1.994€+ ΦΠΑ 21.535,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 39 – 39,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
175,00€ + ΦΠΑ 3.489,50€+ ΦΠΑ 37.686,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 40 – 40,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
103€ + ΦΠΑ 2.059€+ ΦΠΑ 22.237,20€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 40 – 40,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
180,25€ + ΦΠΑ 3.603,25€+ ΦΠΑ 38.915,10€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 41 – 41,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
105€ + ΦΠΑ 2.105€+ ΦΠΑ 22.734,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 41 – 41,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
183,75€ + ΦΠΑ 3.683,75€+ ΦΠΑ 39.784,50€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 42 – 42,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
108€ + ΦΠΑ 2.162€+ ΦΠΑ 23.349,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 42 – 42,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
189,00€ + ΦΠΑ 3.783,50€+ ΦΠΑ 40.861,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 43 – 43,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
111€ + ΦΠΑ 2.220€+ ΦΠΑ 23.976,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 43 – 43,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
194,25€ + ΦΠΑ 3.885,00€+ ΦΠΑ 41.958,00€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 44 – 44,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
114€ + ΦΠΑ 2.271€+ ΦΠΑ 24.526,80€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 44 – 44,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
199,50€ + ΦΠΑ 3.974,25€+ ΦΠΑ 42.921,90€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος 45 – 45,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
115€ + ΦΠΑ 2.307€+ ΦΠΑ 24.915,60€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

Κόστος για σκάφος Καταμαράν | 45 – 45,99 μ.

ανά μέρα
ανά μήνα
προκαταβολή έτους*
201,25€ + ΦΠΑ 4.037,25€+ ΦΠΑ 43.602,30€+ ΦΠΑ

* Περιλαμβάνει 10% έκπτωση σε περίπτωση προκαταβολής

 • Η παραμονή στον χερσαίο χώρο της Νέας Μαρίνας Αλίμου έχει προσαύξηση 25% στα τέλη ελλιμενισμού στην ξηρά για τα ιδιωτικά σκάφη μόνο μετά την παρέλευση 15 ημερών
 • Η παραμονή στον χερσαίο χώρο της Νέας Μαρίνας Αλίμου έχει προσαύξηση 25% στα τέλη ελλιμενισμού στην ξηρά για τα επαγγελματικά σκάφη μόνο μετά την παρέλευση 30 ημερών
 • Τα σκάφη τύπου Καταμαράν επιβαρύνονται με προσαύξηση 75% στα κόστη ελλιμενισμού
 • Ο θαλάσσιος ελλιμενισμός διερχομένων σκαφών διάρκειας ενός μήνα έχει προσαύξηση 25% της αναγραφόμενης τιμής του τιμοκαταλόγου (με προεξόφληση όλου του ποσού).

 • Η έκπτωση στα ετήσια τέλη ελλιμενισμού ισχύει έως 31/3/2022
 • Χρεώσεις Βάρκας – Ασφάλειας – Λήψης απορριμμάτων 1€* των τετραγωνικών μέτρων των σκαφών (προαιρετικά)

KANONEΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

 • Ο καπετάνιος του σκάφους υποχρεούται να ενημερώνει πριν την άφιξη του για την τυχόν διαθεσιμότητα θέσης με τους εξής τρόπους:
  α) τηλεφωνικώς: 210 9880003210 9880000
  β) e‐mail: [email protected]
  Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον Τουριστικό Λιμένα χωρίς την σχετική άδεια από το
  γραφείο κίνησης της Μαρίνας.
 • Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες σκαφών (εκπρόσωποι εταιρειών ή εξουσιοδοτούμενοι) να προσέρχονται, εντός 1 ώρας από τον ελλιμενισμό τους, στο γραφείο της μαρίνας για να δηλώσουν εγγράφως την άφιξη τους και να προσκομίσουν τα ανανεωμένα έγγραφα (όπου ήδη υπάρχει παλαιότερη εγγραφή) ή να κάνουν αίτηση ελλιμενισμού με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (σε κάθε νέα άφιξη).
 • Οι παροχές ηλεκτροδότησης και ύδρευσης θα παρέχονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο κίνησης. Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης προϋπόθεση είναι η καταβολή εγγύησης η οποία επιστρέφεται με την διακοπή παροχής. Κατά τη σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού, ο πελάτης ενημερώνεται για την ισχύ της παροχής του και οφείλει να μην την υπερβαίνει. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στα δίκτυα παροχών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και η λήψη της υπηρεσίας ρεύματος ή νερού από πηγή λήψης άλλου σκάφους. Οι παραβάτες θα υφίστανται κυρώσεις σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό τουριστικών λιμένων, τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Μαρίνας Αλίμου και τη σχετική νομοθεσία.
 • Οι κωδικοί WI‐FI δίνονται κατόπιν επικοινωνίας με το γραφείο της μαρίνας.
 • Ο πελάτης υποχρεούται κατά τον απόπλου του σκάφους του να ενημερώνει την Μαρίνα για το χρόνο απουσίας του από αυτή.

ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ

 • Έως 8,00μ: 50€
 • Από 8,01μ έως 15,00μ: 100€
 • Από 15,01μ και άνω: 150€
 • Εγγύησης ξηράς: 100€
 • Χρέωση συλλογής αποβλήτων: 50€

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εγγύηση σύνδεσης Ηλεκτρικού ρεύματος: 100€
 • Πάγιο Ηλεκτρικού ρεύματος: 20€/μήνα
 • Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος: 0,30€/kwh
 • Παροχή Ύδατος: 7€/μ3
 • Πάγιο παροχής Ύδατος
  • για σκάφη έως 15μ: 7€/μήνα
  • για σκάφη από 15,01μ εώς 30μ: 15€/μήνα
  • για σκάφη από 30,01μ και άνω: 30€/μήνα
i

Τιμοκατάλογος

ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ 2022

i

Τιμοκατάλογος

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ

Οι ανωτέρω τιμές Ανέλκυσης – Καθέλκυσης και Λοιπών Παροχών επιβαρύνονται με ΦΠΑ