Φιλοξενία εκδηλώσεων

Φιλοξενία εκδηλώσεων – Επαγγελματική φωτογράφιση / Κινηματογράφηση


Η Νέα Μαρίνα Αλίμου φιλοξενεί εκδηλώσεις, επαγγελματική φωτογράφιση, κινηματογράφηση καθώς βρίσκεται σε ένα προνομιακό σημείο δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για ξεχωριστές στιγμές προσφέροντας εντυπωσιακή θέα στο απέραντο γαλάζιο του Σαρωνικού.

Η πραγματοποίηση εκδήλωσης, η επαγγελματική φωτογράφιση, η κινηματογράφηση για εμπορικούς ή τουριστικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννόησης και γραπτής άδειας από την Νέα Μαρίνα Αλίμου.  Επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία εντός της Μαρίνας, τα οποία υποδεικνύονται από το αρμόδιο τμήμα.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αίτημα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (τηλ. επικοινωνίας 210 9880000 ή 210 7548959), τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες  πριν από την επιθυμητή ημερομηνία φωτογράφισης, κινηματογράφησης ή φιλοξενία εκδήλωσης .

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή του περιεχομένου (σενάριο, αριθμός ατόμων κτλ.), του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί και κάθε άλλης λεπτομέρειας, η οποία διευκολύνει την κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος ή της  φωτογράφισης ή την  πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Κατά την επίσκεψή τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας που τους υποδεικνύει το προσωπικό ασφαλείας της Νέας Μαρίνας Αλίμου.

Η Νέα Μαρίνα Αλίμου  διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση άδειας φωτογράφισης.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η επαγγελματική φωτογράφιση, η κινηματογράφηση και η φιλοξενία εκδηλώσεων  στην Νέα Μαρίνα Αλίμου διέπονται από όρους και υπόκεινται κατά περίπτωση σε χρεώσεις, έπειτα από επικοινωνία.