ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

Στη Μαρίνα Αλίμου, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και η Ομάδα Διαχείρισης Ελλιμενισμού δίνουν καθημερινά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας για τις υπηρεσίες του ελλιμενισμού, παραμονής του σκάφους στον χώρο διαχείρισης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης.

Τηλέφωνο: 210 98 80000, Email: [email protected]

Στη Μαρίνα Αλίμου, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και η Ομάδα Διαχείρισης Ελλιμενισμού δίνουν καθημερινά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας για τις υπηρεσίες του ελλιμενισμού, παραμονής του σκάφους στον χώρο διαχείρισης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης.

Τηλέφωνο: 210 98 80000, Email: [email protected]

Αίτηση Ανέλκυσης/Καθέλκυσης Σκάφους