Βιώσιμη ανάπτυξη

Η “Γαλάζια Σημαία”, σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς.  Aποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική»  καθώς και κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

  • Χρησιµοποιείτε για εναπόθεση των τοξικών αποβλήτων (µπαταρίες, χρώµατα κλπ.) τους ειδικούς χώρους της µαρίνας
  • ∆ιατηρείτε το χώρο της µαρίνας καθαρό. Χρησιµοποιείτε τους κάδους απορριµµάτων για τα σκουπίδια, τα οποία πρέπει να είναι σε σακούλες απορριµµάτων καλά κλεισµένες. Χρησιµοποιείτε τους κάδους ανακύκλωσης για τα ανακυκλώσιµα υλικά.
  • Σεβασθείτε τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και αποφεύγετε τον πλου σε ευαίσθητες προστατευόµενες περιοχές. Κάθε καταστροφή ή υποβάθµιση του γύρω φυσικού περιβάλλοντος (κοπή δένδρων ή θάµνων, θανάτωση ή σύλληψη αγρίων ζώων, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται και θα πρέπει να αναφέρεται στις Αρχές.
  • Χρησιµοποιείτε τα µέσα επισκευής και πλυσίµατος των σκαφών σύµφωνα µε τον κανονισµό της µαρίνας
  • Μη ρυπαίνετε τη θάλασσα µε λύµατα, τροφές, χαρτιά και σκουπίδια
  • Η φυσική βλάστηση από θάµνους και δένδρα του ευρύτερου χώρου πρέπει να παραµένει ανέπαφη.
  • Αυτοκίνητα (ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης) δεν επιτρέπεται να σταθµεύουν στις αποβάθρες µπροστά στα σκάφη
Μαρ 20 2024

Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου – Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας

Η Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου, θυγατρική του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, “Whole living” καθώς και των περιβαλλοντικών εκδηλώσεων για την αίτηση της «Γαλάζιας Σημαίας 2024», προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Bikini στον Άλιμο, την Κυριακή 10 Μαρτίου…

Η προστασία του περιβάλλοντος
είναι ευθύνη όλων μας

Η προσεκτική διαχείριση αυτού του σπουδαίου παγκόσμιου πόρου είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον

Σας ενημερώνουμε ότι στη Mαρίνα Αλίμου η παράδοση στερεών επικίνδυνων αποβλήτων διαχωρίζεται από τα μη επικίνδυνα απόβλητα – και συνεπώς ανά είδος επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ως εξής:

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
(EW Code 15 02 02*)

Απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
(EW Code 08 01 11*)

Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές
(EW Code 15 01 10*)

Φίλτρα λαδιού
(EW Code 16 01 07*)

Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο
(EW Code 16 07 08*)