Βιώσιμη ανάπτυξη

Η “Γαλάζια Σημαία”, σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς.  Aποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική»  καθώς και κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

  • Χρησιµοποιείτε για εναπόθεση των τοξικών αποβλήτων (µπαταρίες, χρώµατα κλπ.) τους ειδικούς χώρους της µαρίνας
  • ∆ιατηρείτε το χώρο της µαρίνας καθαρό. Χρησιµοποιείτε τους κάδους απορριµµάτων για τα σκουπίδια, τα οποία πρέπει να είναι σε σακούλες απορριµµάτων καλά κλεισµένες. Χρησιµοποιείτε τους κάδους ανακύκλωσης για τα ανακυκλώσιµα υλικά.
  • Σεβασθείτε τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και αποφεύγετε τον πλου σε ευαίσθητες προστατευόµενες περιοχές. Κάθε καταστροφή ή υποβάθµιση του γύρω φυσικού περιβάλλοντος (κοπή δένδρων ή θάµνων, θανάτωση ή σύλληψη αγρίων ζώων, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται και θα πρέπει να αναφέρεται στις Αρχές.
  • Χρησιµοποιείτε τα µέσα επισκευής και πλυσίµατος των σκαφών σύµφωνα µε τον κανονισµό της µαρίνας
  • Μη ρυπαίνετε τη θάλασσα µε λύµατα, τροφές, χαρτιά και σκουπίδια
  • Η φυσική βλάστηση από θάµνους και δένδρα του ευρύτερου χώρου πρέπει να παραµένει ανέπαφη.
  • Αυτοκίνητα (ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης) δεν επιτρέπεται να σταθµεύουν στις αποβάθρες µπροστά στα σκάφη

Η προστασία του περιβάλλοντος
είναι ευθύνη όλων μας

Η προσεκτική διαχείριση αυτού του σπουδαίου παγκόσμιου πόρου είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ιούν 21 2024

Γαλάζια Σημαία 2024-2025

Η Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου έλαβε για έβδομη συνεχή χρονιά το διεθνές σύμβολο ποιότητας «Γαλάζια Σημαία» από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Μάι 10 2024

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών των εργαζομένων της μαρίνας Αλίμου

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών, στο πλαίσιο της ετήσιας εκπαίδευσης των εργαζομένων της μαρίνας Αλίμου, σχετικά με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Μάι 01 2024

SDGs Coffee Break

Στην Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου, μέλους του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, υιοθετούμε τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας και της εταιρικής μας κουλτούρας.

Μαρ 20 2024

Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου – Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας

Η Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Bikini στον Άλιμο, την Κυριακή 10 Μαρτίου…

Ιαν 09 2024

Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές

Η Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου ανακοινώνει την απόκτηση των ISO πιστοποιήσεων από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV NORD CERT GmbH…

Σας ενημερώνουμε ότι στη Mαρίνα Αλίμου η παράδοση στερεών επικίνδυνων αποβλήτων διαχωρίζεται από τα μη επικίνδυνα απόβλητα – και συνεπώς ανά είδος επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ως εξής:

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
(EW Code 15 02 02*)

Απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
(EW Code 08 01 11*)

Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές
(EW Code 15 01 10*)

Φίλτρα λαδιού
(EW Code 16 01 07*)

Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο
(EW Code 16 07 08*)