ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επίσκεψη Σπουδαστών Στελεχών από την Μάλτα με το πρόγραμμα ERASMUS MAQUAM “International Qualification on Marine & Tourism for the Mediterranean Harbors”

03.07.2023 | Νέα

Στις 29 Ιουνίου, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στη Μαρίνα Αλίμου, 15 σπουδαστές – στελέχη από την Μάλτα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του Θαλάσσιου Τουρισμού.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) MAQUAM “International Qualification on Marine and Tourism for the Mediterranean Harbors” ένα Ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ που στοχεύει στην εκπαίδευση του επαγγελματικού προφίλ “Manager of integrated services for boating and coastal tourism” και οργανώνεται από τον καθηγητή κο Γρηγόρη Γιοβανώφ, υπεύθυνο του Προγράμματος MAQUAM για την Ελλάδα και Διευθυντή της STRATEGIS Maritime ICT Cluster.

 

O Διευθυντής της Μαρίνας Αλίμου, Βαγγέλης Βλάχος, ανέλυσε στα στελέχη τον τρόπο λειτουργίας της μαρίνας και τους παρουσίασε το μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης , ενώ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο με τον Προϊστάμενο Διαχείρισης θέσεων Ελλιμενισμού, Αθανάσιο Ατσάρο, για τα πολύπλοκα θέματα διαχείρισης ελλιμενισμού, όσο και με τον Προϊστάμενο Γραφείου Κίνησης, Γεώργιο Σκριμιζέα, για τα ζητήματα καθημερινής διοικητικής υποστήριξης. Λαμβάνοντας υπόψιν, ότι η μαρίνα Αλίμου διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματικών σκαφών, με 1.100 μόνιμες θέσεις σκαφών, οι οποίες πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του δυναμικού της Μαρίνας, αποτελεί παράδειγμα υψηλών απαιτήσεων διοικητικής ικανότητας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών, σε υφιστάμενα αλλά και μελλοντικά στελέχη του θαλάσσιου Τουρισμού.