ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Νέα Μαρίνα Αλίμου συνεισφέρει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

15.05.2023 | Νέα

Η Νέα Μαρίνα Αλίμου, έχοντας αποδείξει στην πράξη την ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, πραγματοποίησε την Τετάρτη 10 Μαΐου σεμινάριο αντιρρύπανσης σε συνεργασία με την New Naval, εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες πιστοποιημένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στον τομέα αυτό.

Στο σεμινάριο, το οποίο είχε ως στόχο την κατάλληλη προετοιμασία αλλά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι της Νέας Μαρίνας Αλίμου.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν τα θέματα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑ), διαχείρισης υγρών αποβλήτων καθώς και πρακτική άσκηση.