ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

CH.71

23º 42' 03'' A • 37º 54' 68'' B

ΑΡΧΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοίνωση Υπηρεσίας Φύλαξης Αποσκευών

10.05.2022 | Ανακοινώσεις

Η υπηρεσία αποθήκευσης αποσκευών λειτουργεί στους οικίσκους A54 & A56 στη δομή Επαγγελματιών (Charter Village), με ωράριο λειτουργίας Παρασκευή-Κυριακή 10:00-18:00.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο κίνησης της Μαρίνας Αλίμου στο τηλέφωνο 210 9880000