ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Άσκηση ετοιμότητας “Άνθρωπος στην θάλασσα”

29.01.2024 | Ενημέρωση, Νέα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας με τίτλο « Άνθρωπος στην Θάλασσα», στις 24 Ιανουαρίου 2024 στην Μαρίνα Αλίμου, στο πλαίσιο εφαρμογής της ετήσιας εκπαίδευσης των εργαζομένων της στα θέματα Υγείας Ασφάλειας καθώς και Αντιμετώπισης ‘Έκτακτων Αναγκών.

Στόχος της άσκησης ήταν να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διαθέσιμων μέσων, καθώς και το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, εξοικείωσης και εξάσκησης του προσωπικού διασφαλίζοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για περιπτώσεις πραγματικών περιστατικών.