ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

CH.71

23º 42' 03'' A • 37º 54' 68'' B

ΑΡΧΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

H υπηρεσία ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών από τρίτους εργολάβους ξεκίνησε από την 15/2/2021

16.02.2021 | Ανακοινώσεις

Αγαπητοί μας συνεργάτες και πελάτες,

Σε συνέχεια της από 30/01/2021 ενημέρωσής μας, θα θέλαμε πλέον να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών από τρίτους εργολάβους ξεκίνησε από την 15/2/2021 απαιτώντας την κάλυψη δεουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τους παρόχους της υπηρεσίας. Ο πάροχος ΚΑΒΑΣ έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με τον φορέα λειτουργίας και σύντομα θα ακολουθήσει και ο πάροχος ΚΑΛΑΥΡΙΑΣ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει εν ισχύ σύμβαση ελλιμενισμού και επιπλέον χρειάζεται να υποβάλλετε ηλεκτρονικά, κατά προτίμηση για τη ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, στον ιστότοπο του φορέα ή εγγράφως το σχετικό αίτημά σας, και η χρέωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο τελών του φορέα λειτουργίας για κάθε υπηρεσία. Η σχετική αίτηση ανέλκυσης/καθέλκυσης καθώς και ο σχετικός τιμοκατάλογος τελών των υπηρεσιών ανέλκυσης/καθέλκυσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Μαρίνας Αλίμου (www.alimos-marina.gr).

Από τη Διεύθυνση