Τη Μαρίνα Αλίμου διαχειρίζεται η εταιρεία
Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου