αρχή επικοινωνία σύνδεσμοι Greek EnglishΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

  • Χρησιµοποιείτε για εναπόθεση των τοξικών αποβλήτων (µπαταρίες, χρώµατα κλπ.) τους ειδικούς χώρους της µαρίνας
  • ∆ιατηρείτε το χώρο της µαρίνας καθαρό. Χρησιµοποιείτε τους κάδους απορριµµάτων για τα σκουπίδια, τα οποία πρέπει να είναι σε σακούλες απορριµµάτων καλά κλεισµένες. Χρησιµοποιείτε τους κάδους ανακύκλωσης για τα ανακυκλώσιµα υλικά.
  • Σεβασθείτε τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και αποφεύγετε τον πλου σε ευαίσθητες προστατευόµενες περιοχές. Κάθε καταστροφή ή υποβάθµιση του γύρω φυσικού περιβάλλοντος (κοπή δένδρων ή θάµνων, θανάτωση ή σύλληψη αγρίων ζώων, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται και θα πρέπει να αναφέρεται στις Αρχές.
  • Χρησιµοποιείτε τα µέσα επισκευής και πλυσίµατος των σκαφών σύµφωνα µε τον κανονισµό της µαρίνας
  • Μη ρυπαίνετε τη θάλασσα µε λύµατα, τροφές, χαρτιά και σκουπίδια
  • Η φυσική βλάστηση από θάµνους και δένδρα του ευρύτερου χώρου πρέπει να παραµένει ανέπαφη.
  • Αυτοκίνητα (ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης) δεν επιτρέπεται να σταθµεύουν στις αποβάθρες µπροστά στα σκάφη

Δείτε το σχετικό έντυπο για τη
Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

συντεταγμένες εισόδου : Ανατολικά: 23º 42' 03''
Βόρεια: 37º 54' 68''

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Πολιτική CCTV