ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

CH.71

23º 42' 03'' A • 37º 54' 68'' B

ΑΡΧΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Από το Γραφείο Κίνησης

21.01.2021 | Ανακοινώσεις

Αγαπητοί μας συνεργάτες και πελάτες,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας με το γραφείο κίνησης της ΜΑΡΙΝΑΣ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κατωτέρω:

  1. Η υπηρεσία ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών εκτιμούμε ότι θα εκκινήσει την 1/2/2021. Η καθυστέρηση οφείλεται στην εξασφάλιση των ασφαλιστικών απαιτήσεων της Εταιρείας από τους παρόχους της σχετικής υπηρεσίας. Τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια θα διασφαλίζουν ΟΛΟΥΣ τους ΧΡΗΣΤΕΣ της ΜΑΡΙΝΑΣ.
  2. Η προσαύξηση 25%, στα τέλη ελλιμενισμού από την παραμονή του ΣΚΑΦΟΥΣ στο χώρο διαχείμασης, δεν θα χρεωθεί μέχρι να ξεκινήσει η παροχή της υπηρεσίας ανέλκυσης/καθέλκυσης.
  3. Με την έναρξη της υπηρεσίας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών θα ισχύσει για τα επαγγελματικά σκάφη η δωρεάν 15νθήμερη περίοδος, και με τυχόν υπέρβασή της θα ακολουθήσει η προσαύξηση κατά 25% στα τέλη ελλιμενισμού των, για την παραμονή τους στο χώρο διαχείμασης.
  4. Οι Πλοιοκτήτες/Διαχειριστές κλπ. που θα δηλώσουν εγγράφως ότι ΔΕΝ θα παραμείνουν στον Τουριστικό Λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου κατά τη χρήση 2021 και αποπλεύσουν από αυτόν όταν αρθεί το απαγορευτικό απόπλου από την Πολιτεία, θα χρεωθούν από την Εταιρεία με το τιμολόγιο ελλιμενισμού της χρήσης 2020.
  5. Τα ιδιωτικά σκάφη θα έχουν έκπτωση 5% σε περίπτωση προκαταβολής των ετήσιων τελών ελλιμενισμού.