ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

CH.71

23º 42' 03'' A • 37º 54' 68'' B

ΑΡΧΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια της πρόσκλησης της έγγραφης πρόθεσης παραμονής ή μη ελλιμενισμού σκαφών

24.01.2021 | Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνεργάτες και πελάτες,

Σε συνέχεια της πρόσκλησής μας, προκειμένου να διατυπώσετε εγγράφως την πρόθεσή σας για την παραμονή ή μη προς ελλιμενισμό του/των σκάφους/ών σας στον Τουριστικό Λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου, θα θέλαμε αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση και μαζική ανταπόκρισή σας.

Βάσει των στοιχείων που μέχρι σήμερα έχουμε συλλέξει (η διαδικασία συλλογής των αιτήσεων θα συνεχισθεί και την επόμενη εβδομάδα) και τα οποία αντιστοιχούν στο 80% περίπου της ικανότητας ελλιμενισμού του λιμένα η εικόνα που έχει διαμορφωθεί είναι εξαιρετικά ικανοποιητική ως προς την αποδοχή των προτάσεων, θέσεων και ενεργειών του Παραχωρησιούχου ως αυτές έχουν κοινοποιηθεί ή εκτελούνται.

Η ανωτέρω προσπάθεια συλλογής και ταξινόμησης των στοιχείων αποσκοπεί όχι μόνο στην εμπορική αξιοποίηση των θέσεων ελλιμενισμού από τον Παραχωρησιούχο αλλά αποτελεί ευκαιρία για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Μαρίνας στις νέες συνθήκες της Παραχώρησης. Συγκεκριμένα πρόθεσή μας είναι:

1) Η, κατά το δυνατόν, καλύτερη εξυπηρέτηση των οργανωμένων και σημαντικών, από πλευράς μεγέθους, εταιρειών ναύλωσης τουριστικών επαγγελματικών σκαφών

2) Η συγκέντρωση, κατά το δυνατόν, της προηγουμένης περίπτωσης 1) στην περιοχή των προβλητών 5,6,7,8 & 9 δεξιά και με προτίμηση των εταιρειών που έχουν δηλώσει πρόθεση εκμίσθωσης στον οργανωμένο χώρο υποδοχής, που βρίσκεται ανάντι των προβλητών αυτών, των πελατών των ανωτέρω εταιρειών

3) Η κατηγοριοποίηση των σκαφών και, κατά το δυνατόν, καλύτερη κατανομή τους ανά μέγεθος και είδος στις θέσεις της Μαρίνας

4) Η εξάλειψη του φαινομένου ελλιμενισμού σκαφών σε δεύτερη σειρά που απαγορεύεται από τη νομοθεσία για λόγους ασφάλειας

5) Η εξάλειψη του φαινομένου ελλιμενισμού σκαφών σε γωνίες προβλητών και κρηπιδώματα που απαγορεύεται από τη νομοθεσία για λόγους ασφάλειας (Παρακαλείστε οι εταιρείες επαγγελματικών σκαφών που παρουσιάζουν τα ανωτέρω φαινόμενα 4) & 5) να επικοινωνήσουν άμεσα με τους υπεύθυνους ελέγχου καθημερινής καταμέτρησης παρουσιών των σκαφών για αναζήτηση εναλλακτικών θέσεων στη μαρίνα ή αναγκαστικά άλλων λύσεων για την εντός της επόμενης εβδομάδας εξάλειψη αυτών των φαινομένων)

6) Η εξάλειψη του φαινομένου στάθμευσης αυτοκινήτων, αυτοκινήτων με κουκούλα ηλιοπροστασίας, μοτοσυκλετών, μοτοσυκλετών με κουκούλα ηλιοπροστασίας, αυτοκινήτων/ημιφορτηγών σε ρόλο αποθήκης εξοπλισμού, τρέιλερ, τρέιλερ με σκάφος, ρυμουλκούμενη αποθήκη, εγκαταστημένη αποθήκη, πάγκος και ραφιέρα εργασίας, αστικός εξοπλισμός κ.λ.π. δίπλα στο σκάφος στο χείλος της προβλήτας & κρηπιδώματος προκειμένου πιθανόν να γίνονται εργασίες που τυχόν απαγορεύονται από τη Α.Ε.Π.Ο., τον Γ.Κ.Λ. & Ε.Κ.Λ. της Μαρίνας για λόγους ασφάλειας.
(Παρακαλείστε άπαντες στην απομάκρυνση των ανωτέρω «εμποδίων» και παρακαλούμε να απέχετε από τέτοιες συμπεριφορές)

7) Η λειτουργία οργανωμένης στάθμευσης οχημάτων στις ανάντι περιοχές των κρηπιδωμάτων στη χερσαία ζώνη και όχι άναρχη στάθμευση στους χώρους της Μαρίνας

8) Η εξασφάλιση πεζοδρόμων εκατέρωθεν της κυρίας οδού διασύνδεσης μεταξύ προσήνεμου και υπήνεμου μόλου της Μαρίνας και περιορισμού αυτής σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση με ελεγχόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων

9) Η εξασφάλιση ελεύθερων κρηπιδωμάτων στην περίμετρο της θαλάσσιας ζώνης και τέλος

10) Η αναζωογόνηση της Μαρίνας με νέα πελατεία επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών που μας έχουν δηλώσει σαφές ενδιαφέρον για ελλιμενισμό τον μήνα που διανύουμε.

Όλα τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά των προθέσεών μας και τα οποία θα εφαρμόσουμε τάχιστα και δεν αφορούν στα μελλοντικά έργα τις Μαρίνας.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι από το περιεχόμενο των δηλώσεων σας παρατηρούμε τις κατωτέρω κατηγορίες ενδιαφέροντος:

a) Μια συντριπτική πλειοψηφία σαφούς βούλησης μόνιμου ελλιμενισμού «χωρίς αστερίσκους»
b) Μία περιορισμένη κατηγορία υποψήφιων πελατών οι οποίοι θέλουν περισσότερο χρόνο να σκεφτούν τη μόνιμη παραμονή τους (π.χ. μέχρι την Άνοιξη 2021) και
c) Μια αντίστοιχη περιορισμένη κατηγορία που θέλουν μεν να ελλιμενιστούν επιφυλασσόμενοι δε για τον Τιμοκατάλογο χρήσης 2021 (έχοντας όλοι οργανωμένα διατυπώσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την επιφύλαξη αυτή) και τέλος
d) υπάρχει ένας ασήμαντος αριθμός σκαφών των οποίων οι πλοιοκτήτες έχουν δηλώσει ότι θα αποχωρήσουν όταν θα αρθεί το απαγορευτικό απόπλου από τις αρμόδιες αρχές.

Βάσει των ανωτέρω, και για όσους δε το έχουν πράξει έως σήμερα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν προς έλεγχο σε ψηφιακή μορφή τα έγγραφα που προβλέπονται από τη νομοθεσία γιατί από 25/1/2021 το γραφείο κίνησης της Μαρίνας θα καλεί για την υπογραφή των συμβάσεων ελλιμενισμού. Θα δοθεί προτεραιότητα στους πλοιοκτήτες που έχουν εκφράσει σαφώς τη βούληση τους για μόνιμο ελλιμενισμό και στη συνέχεια στις λοιπές κατηγορίες.

Λόγω του ελάχιστου πλήθους δηλωμένων αποχωρήσεων καθώς και της ανάγκης εναλλαγής θέσεων προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω 1) έως και 5) οι συμβάσεις ελλιμενισμού δε θα αναφέρονται ακόμα σε συγκεκριμένη θέση ελλιμενισμού, ως είναι η πρόθεση του Παραχωρησιούχου, αλλά ο ορισμός αυτής της θέσης ελλιμενισμού θα τελεί υπό την αίρεση επιλογής της  κατάλληλης θέσης που θα επιλέξει η Μαρίνα, δικαίωμα που είχε ούτως ή άλλως και στο παρελθόν.

Επιπλέον οι πλοιοκτήτες που έχουν εκφράσει σαφώς τη βούλησή τους για μόνιμο ελλιμενισμό [κατηγορία a)] και με σειρά προτεραιότητας βάσει κριτηρίων της μαρίνας θα τους προταθεί ετήσια σύμβαση μέχρι 31/12/2021, για να εξασκήσουν τη δυνατότητα της αντίστοιχης παρεχόμενης έκπτωσης, και στις λοιπές κατηγορίες b) & c) τρίμηνη σύμβαση δηλαδή έως 31/3/2021.

Αγαπητοί,

Έχω συνομιλήσει με αρκετούς από εσάς που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% των σκαφών που ελλιμενίζονται στη Μαρίνα και θέλω να γνωρίσω και να μιλήσω με τον καθένα σας ξεχωριστά, να συζητήσω τα θέματα και ερωτήματά σας αλλά η πίεση του χρόνου, για το υπόλοιπο 50% που είναι πολύ μεγαλύτερο σε πλήθος πλοιοκτητών, δεν το επιτρέπει άμεσα αφού πολλά διαφορετικά πράγματα πρέπει να προωθηθούν. Όποιος επιθυμεί να συναντηθούμε το γραφείο μου θα είναι πάντα ανοικτό και θα βρούμε το χρόνο να τα πούμε στους επόμενους δύο μήνες.

Παρακαλώ όλους σας, η επικοινωνία σας με τη Μαρίνα να γίνεται πρωτίστως στο email της Μαρίνας [email protected]

Αν κάτι δεν προχωρά όπως θα θέλατε, τότε και στο προσωπικό μου email, εκθέτοντας αναλυτικά το πρόβλημα προς επίλυση και να δίνετε κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Με εκτίμηση

Για τον Παραχωρησιούχο

Ιωάννης Μωραΐτης
Διευθύνων Σύμβουλος
Κιν.: +30 6942496014
E-mail: [email protected]