αρχή επικοινωνία σύνδεσμοι Greek English
Η Μαρίνα Τοποθεσία Υπηρεσίες Εικονική περιήγηση Ελλιμενισμός


sailling

Όροι σύμβασης ελλιμενισμού σκαφών

Αίτηση - Όροι σύμβασης ελλιμενισμού σκάφους

Δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ελλιμενισμού σκάφους

Ενημερωτικό σημείωμα

 Τιμοκατάλογοι

συντεταγμένες εισόδου : Ανατολικά: 23º 42' 03''
Βόρεια: 37º 54' 68''

Την Μαρίνα Αλίμου διαχειρίζεται η
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations